Planata agado

  • Transporti parton de la biblioteko en la sidejo de KEL en la strato Vodnikova.
  • Engaĝiĝi por la Zagreba Zamenhof festo en Decembro 2017.
  • Volontulado ĉe la Renkontiĝo de esperantaj verkistoj en Hrašćina en 2018.
  • Festi la 60-an jariĝon de SEK

Pakado de la biblioteko de KEL

Dum kelkaj posttagmezoj niaj klubanoj Mihaela Cik, Andrea Horvat, Lucija Biličić kaj Robert Milijaš kontrolis, purigis kaj pakis la katalogitan bibliotekon de KEL. Nun la biblioteko pretas por la translokigo al Vodnikova strato - nia estonta ejo. Surprize, tio estis interesa laboro. Ili trovis amason de oldaj libroj - iuj eĉ netrancxitaj.

Dankon klubanoj, por via tempo kaj laboro.

Fotis Robert Milijaš kaj Lucija Biličić (la pli belaj fotoj) :D

15-a de septembro 2017

Farbado de la estonta arkivejo en Vodnikova strato

Dum du posttagmezoj niaj klubanoj Filip Mikuličić, Mihaela Cik kaj Robert Milijaš farbis la lignaĵon en la subtegmetejo kie estos la arkivo de KEL.

Dankon al sinjoro Anto Mlinar kiu transportis la farbilojn de Knez Mislav ĝis Vodnikova.

P.S. Feliĉan naskiĝtagon Đivo!

29-a de septembro 2017

Volontulado ĉe la Renkontiĝo de esperantaj verkistoj en Hrašćina

Same kiel ĉiu jaro, niaj klubanoj volontulis en la bieno Njeguŝ. Partoprenis Đivo Pulitika (prezidanto de KEJA), Filip Mikuličić, Mihaela Cik, Robert Milijaš, kaj nia estonta klubano Filip Šeatović. La laboro estis kelnerumi, lavi la manĝiloj, purigi kaj ordigi.

Dum la mateno Teresa Nemere, nia gasto el Torun, Pollando, faris lingvajn egzercojn. La programo ekis post bongusta tagmanĝo en la bela ĝardeno de la bieno.

En la kelo de la bieno Neven Mrzlečki kantis ludante la gitaron. Post la belega koncerto Esperanto societo Rijeka invitis ĉiujn al celebrado de la 110-a datreveno de la unua esperanta societo en Rijeka kaj Kroatio . Poste komencis la literatura programo en kiu partoprenis niaj klubanoj: Đivo legis parton de Mi Stelojn Jungis al Revado de Mikaelo Bronŝtejn kiun prezentis Zdravko Seleš kaj Robert poemojn Miaj Ĉindevenaj genepoj kaj Saluto Surstrate de Baldur Ragnersson, kaj la poemon Eĉ Aĵoj Amas Pacon de Zora Heide. Teresa Nemere invitis al poezia konkurso je la temo: Ĉe la rivero Vistulo.

Fotis Dalibor Šeatović

16-a de Septembro 2017

Volontulado ĉe INTERFEST

Volontulado ĉe la internacia kultura festivalo INTERFEST, organizita de Bjelovara esperanta societo. Partoprenis niaj anoj Andrea Horvat kaj Robert Milijaš sub la komando de nia prezidantino Mihaela Cik. En la foto ĉe la dekstra vi povas vidi ilin ĉe ilia laborejo, la akceptejo, kun sinjorino Grozdana Grubišić Popović de DEB.

Ili ne laboris sole ĉe la akceptejo, sed ili ankaŭ pertoprenis en la programo kiel legantoj, purigis la haloj kaj partoprenis en la deklamkonkurso en la kategorio "Lernantoj kaj studentoj". Ili eĉ gajnis medaloj en tiu konkurso: Mihaela Cik la bronzan, Robert Milijaš la arĝentan, kaj Andrea Horvat la oran medalon.

La voluntado estis bela travivaĵo en kiu ni konatiĝis multaj interesaj homoj kaj gajnis novajn amikojn. Dankon al DEB kaj sinjoro Josip Pleadin por inviti nin.

Fotoj de DEB

Agado por ordigi nian esperantan arkivejon

KEL havas belan spacon por deponejo en la sub­tegmentejo de Vodnikova 9. Sed necesis malplenigi la ejon de diversaj malnovaj aĵoj kiuj lasis la iamaj posedantoj.

La patro kaj la filo Šeatović diligentis en julio kaj forportis la fatrason al diversaj deponejoj. Estis granda kaj malpura laboro farita dum varma julio. Sed la ejo liberiĝis. Dankon al Filip kaj al Dalibor.

Filip laboris kontraŭ honorario kadre de Unufoja helpo de urbestro al la societoj. Dalibor volontulis.

Fotis Dalibor Šeatović

Zamenhof en Zamenhofa strato

La programo estis en la korto de la Akademio de pentroarto en Zamenhofa strato (departamento por restauracio). Legado de literaturo en sep lingvoj kaj muzika programo. Sep lingvoj bezonas sep legantojn.

Ni apartigas: La kulturataŝeon de la japana ambasadejo en Kroatio Ryohei Nakajima, kaj la kroatologon Domagoj Vidović, la tradukinton de la libro zamenhofa strato en la kroatan.

Pri la legado partoprenis nia Mihaela Cik, ŝi legis en Esperanto.

Muzike enkondukis Neven Mrzlečki, kaj la pinto de la muzika programo estis koncerto de nia Kaja Farszky kaj sia kolego Nenad Sinkauz. La programon gvidis Đivo Pulitika, kaj Filip Mikuličić kaj Robert Milijaš helpis pri la organizado.

Fotis Jadranka Farszky kaj Ivan Špoljarec

25-a de majo 2017

Esperanto sur Vodnikova strato

Pendigo de la banderolo "Esperanto" de sur la fenestro de la sidejo de Kroata Esperanto-Ligo dum la centa datreveno de la morto de L. L. Zamenhof.

Partoprenis niaj anoj Mihaela Cik kaj Robert Milijaš kun la profesia helpo da sinjorino Biserka Rožić-Šutej de la urba oficejo ZgFORUM.

La partoprenantojn kunordigis la prezidanto de KEL Anto Mlinar. Dankon al ĉiuj partoprenantoj, aparte al sinjorino Biserka por pretado de la banderolo.

Zamenhofa tago en Hungara societo Ady Endre

La 15-a de decembro 2016. Zamenhofa tago. Loko: Hungara societo Ady Endre - ne sen kialo. La gasto estis sinjoro Nanovfszky György - hungara ambasadoro, esperantisto kaj poligloto.

Post la muzika programo voĉlegis niaj estontaj klubanoj: Filip kaj Klara Šeatović. Sekvante, niaj Mihaela Cik kaj Robert Milijaš legis la leterojn kiujn Zamenhof sendis al Michaux. Fine, sinjoro Nanofski parolis pri Zamenhof kaj espernto.

Post la programo, la partoprenantoj kaj gastoj venis al restoracion Žlica i vilica (Kulero kaj forko) por amikado kaj bongusta vespermanĝo.

Fotis Davor Klobučar.

15-a de decembro 2017